Generalitat de Catalunya

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

La Generalitat de Catalunya és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Té el seu origen en les diputacions permanents creades per governar l'administració entre reunions de les Corts als diferents territoris de la Corona d'Aragó i que donaren lloc a la Diputació del General del Principat de Catalunya (1359), a la Diputació del General del Regne d'Aragó (1362) i a la Diputació del General del Regne de València (1412). La seva seu oficial és el Palau de la Generalitat de Catalunya a la ciutat de Barcelona.

Contenido

[editar] La Generalitat a l'actualitat

En l'actualitat, segons l'Estatut de Catalunya, la Generalitat de Catalunya és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Està formada pel Parlament de Catalunya, pel Consell Executiu o Govern, per la Presidència de la Generalitat i per les altres institucions que l'Estatut i les lleis estableixen.

[editar] El Parlament

Artículo principal: Parlament de Catalunya

El Parlament de Catalunya representa el poble de Catalunya. Exerceix la potestat legislativa, aprova els pressupostos de la Generalitat i controla i impulsa l'acció política i de Govern. Exerceix, així mateix, les altres competències que li són atribuïdes per l'ordenament jurídic i en especial per l'Estatut de Catalunya.

[editar] El President de la Generalitat

Artículo principal: President de la Generalitat de Catalunya

El President de la Generalitat de Catalunya té la més alta representació de la Generalitat i dirigeix l'acció del Govern. També té la representació ordinària de l'Estat a Catalunya.


[editar] El Govern

Artículo principal: Consell Executiu de Catalunya

El Consell Executiu de Catalunya o Govern és l'òrgan superior col·legiat que dirigeix la política i l'Administració de la Generalitat de Catalunya. És així mateix titular de la funció executiva i de la potestat reglamentària.

[editar] El Consell de Garanties Estatutàries

Artículo principal: Consell de Garanties Estatutàries

El Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya (antigament Consell Consultiu) és un organisme de caràcter consultiu que dictamina, en els casos que la llei estableix, sobre l'adequació a l'Estatut d'autonomia dels projectes o proposicions de llei sotmesos a debat i aprovació del Parlament. Vetlla a més, en la seva actuació, per l'observança i l'acompliment de la Constitució i de l'Estatut de Catalunya.

[editar] El Síndic de Greuges

Artículo principal: Síndic de Greuges de Catalunya

El Síndic de Greuges té la funció de protegir i defensar els drets i les llibertats que reconeixen la Constitució i l'Estatut. Amb aquesta finalitat supervisa l'activitat de la Generalitat, la dels organismes públics o privats vinculats que en depenen, la de les empreses privades que gestionen serveis públics o acompleixen activitats d'interès general o universal. Així mateix, supervisa l'activitat de l'Administració local de Catalunya i dels organismes que en depenen.

[editar] La Sindicatura de Comptes

Artículo principal: Sindicatura de Comptes de Catalunya

La Sindicatura de Comptes és l'òrgan fiscalitzador extern dels comptes, de la gestió econòmica i del control d'eficiència de la Generalitat, dels ens locals i de la resta del sector públic de Catalunya.

[editar] El Consell de l'Audiovisual de Catalunya

Artículo principal: Consell de l'Audiovisual de Catalunya

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya és l'autoritat reguladora independent en l'àmbit de la comunicació audiovisual pública i privada. El Consell actua amb plena independència del Govern en l'exercici de les seves funcions.

[editar] La Comissió Jurídica Assessora

Artículo principal: Comissió Jurídica Assessora

La Comissió Jurídica Assessora és l'alt òrgan consultiu del Govern de la Generalitat de Catalunya. Exerceix les seves funcions amb autonomia orgànica i funcional, per tal de garantir-ne l'objectivitat i la independència, d'acord amb l'Estatut d'autonomia i la Constitució.

[editar] Delegacions als Països Catalans

2003. Obertura de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

2009. Obertura de l'Espai Llull a l'Alguer.

[editar] Delegacions a l'exterior

La Generalitat a més a més de comptar amb una representació a Madrid i Brussel·les disposa a l'empara dels articles 193 i 194 de l'Estatut d'Autonomia de mantes delegacions a l'estranger:

S'han tancat o no han prosperat les següents delegacions:

En concret, la Generalitat té cinc delegacions del Govern a l'exterior (Berlín, Londres, París, Nova York i la delegació de la Unió Europea); trenta-quatre Centres de Promoció de Negocis-ACC1Ó; onze oficines de l'Agència Catalana de Turisme; cinc oficines de l'Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC); quatre oficines de l'Institut Ramon Llull; quatre representants de terreny de l'Agència Catalana de Cooperació (Nicaragua, Colòmbia, Senegal i Moçambic) i dues representacions (la Casa de la Generalitat a Perpinyà i l'Espai Llull a l'Alguer).[3]

[editar] Vegeu també

[editar] Referències

  1. Decret 421/2011 de 27 de desembre, del Departament de la Presidència, de supressió de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a l'Argentina; entrada en vigor: 01/01/2012 (DOGC número 6.034 de 29/12/2011).
  2. Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya del 09/06/2009.
  3. Plantilla:Citar ref

[editar] Enllaços externs

v · d · e         Catalunya
15M

Asambleas · Acampadas · Centros sociales · Realojos

Flag of Catalonia.svg
Colectivos

Empresas de Cataluña · Cooperativas de Catalunya · Plataformas de Catalunya

Corrupción

CIU: Caso Campeón · Caso ITV  · Caso Millet · Caso Palau · Caso Pallerols · Caso Pretoria · Caso Treball · PPC: Caso Método3 · PSC: Caso Método3  · Caso Mercurio · Caso Pretoria  ·

Economía

Peajes de Catalunya · Recortes sociales en Catalunya · Empresas de Cataluña · Bolsa de Barcelona ·

Independencia

Independentismo catalán · Derecho a decidir · Argumentos a favor de la independencia de Cataluña · Argumentos en contra de la independencia de Cataluña ·

Lugares

Municipios de Cataluña · Provincias de Cataluña · Comarcas de Cataluña · Plazas de Catalunya ·

Manifestaciones y represión

Encerclemlacaixa · Diada de Catalunya · Acampada Nómada · Som una nació · Catalunya, nou estat d' Europa · Desalojo de Plaza Cataluña  · Marxa per l'Educació Pública  · Manifestación del 15 de mayo de 2011 en Barcelona · Manifestación del 15 de octubre de 2011 en Barcelona · Manifestación del 12 de mayo de 2012 en Barcelona‎ · Manifestación del 13 de julio de 2012 en Barcelona · Manifestación del 1 de febrero de 2013 en Barcelona · Manifestación por el derecho a la vivienda del 16 de febrero de 2013‎ ·

Partidos políticos

CIU · PSC · PPC · ICV · Ciutadans · CUP · SI · Procés Constituent · Pirates de Catalunya · Partido X Barcelona

Personas

Activistas de Catalunya · Empresarios de Catalunya

Política

Generalitat de Catalunya  · Parlament de Catalunya · Diputaciones de Catalunya · Ayuntamientos de Catalunya · Palau de la Generalitat · Diputados del Parlament de Catalunya · Políticos de Catalunya ·

Véase también: España · Unión Europea ·