Bancdetemps.org

De 15Mpedia
Saltar a: navegación, buscar

El Bancdetemps.org es un banco de tiempo.

Contenido

[editar] Historia

Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

[editar] Organización

Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

El Banc de Temps és un projecte que funciona sense ànim de lucre i de manera autogestionada. Tothom que participa en el Banc de Temps es compromet en la seva autogestió en la mesura de les seves possibilitats. La Secretaria està formada per usuaris del Banc de Temps i qualsevol en pot formar part. El Banc de Temps de Lleida es una xarxa d’intercanvi, no de voluntariat. Les activitats o serveis que es realitzin entre dues parts, s’emmarquen dins els treballs realitzats a títol d’amistat, benevolència o bon veïnatge, excloent qualsevol tipus de relació laboral entre les mateixes. El Banc de Temps té com a finalitat promoure l’intercanvi de temps per tal de donar, rebre i compartir habilitats coneixements i serveis entre persones que en formen part. La mesura de l’intercanvi és l’hora i fracció, amb independència del tipus de servei que s’intercanviï entre el/les participants. Les persones es podran inscriure al Banc de Temps de Lleida, de forma individual, una vegada realitzada la inscripció a Secretaria i amb el compromís d’utilitzar-lo, oferint i sol·licitant temps, així com complint les normes establertes. En aquesta entrevista es recolliran les dades personals del soci/a, els serveis que vol rebre i donar i la disponibilitat horària. S’ha de presentar el DNI o passaport per garantir la verificació de les dades donades i es signarà l’autorització de comunicació de dades personals, l’autorització per a ús de la pròpia imatge i el compromís d’obligat compliment de les normes establertes. Les persones entre 16 i 18 anys que es vulguin inscriure al Banc de Temps hauran de presentar a més a més, una autorització específica del pare/mare o tutor/a legal per tal de formalitzar la seva inscripció. Només es poden beneficiar de les hores dels associats els menors i/o persones dependents al seu càrrec. Cada persona inscrita al Banc de Temps de Lleida serà titular d’un compte corrent de temps i: 8.1:tindrà accés al mateix per a fer transferències quan rebi temps per un servei realitzat per una altra persona; 8.2: disposarà d’un talonari que utilitzarà per efectuar el pagament corresponent en el moment de rebre temps per un servei realitzat per una altra persona. Cada persona inscrita al Banc de Temps, es compromet a comunicar el temps utilitzat (donar i/o rebre). Hi ha d’haver un equilibri entre la quantitat d’hores donades i les rebudes.. En el cas que per motius aliens a la voluntat del soci/a, aquest/a no hagi pogut tornar les hores que deu al banc (que el seu servei no tingui demanda) podrà compensar-lo amb hores anomenades de temps social o comunitari (participar en la mateixa organització i logística del Banc de Temps). La secretaria, tenint en compte circumstàncies personals, pot permetre un excés d’endeutament amb un compromís signat per part del soci de recuperar les hores. Les despeses originades pel servei (materials, ingredients, etcètera) seran sempre a compte de la persona que el sol·licita. La persona que ofereix la demanda es compromet a ser respectuós amb les costums de la casa del demandant del servei (no fumar, beure…), no acceptar diners ni propines mentre està oferint els serveis. El Banc de Temps vol contribuir a la promoció del coneixement i de l’intercanvi entre les persones inscrites, fomentant la confiança mútua. A tal fi s’organitzaran trobades d’usuaris/es regularment per realitzar alguna activitat conjunta. Aquestes poden ser impulsades per la Secretaria del Banc de Temps o per qualsevol usuari o grup d’usuaris en coordinació amb la Secretaria. El Banc de Temps de Lleida no es fa responsable de la problemàtica que pugui sorgir en el transcurs d’un intercanvi ni dels danys que es puguin ocasionar. La persona associada és responsable de donar el servei ofert amb garanties d’èxit i de respectar i mantenir les cites amb els socis/es. El Banc només serveix com a mitjà de contacte entre les persones associades, però mai com a responsable de la qualitat dels serveis oferts. La responsabilitat dels intercanvis que es duen a terme és únicament de les persones que hi estan implicades. El Banc de Temps de Lleida farà de mitjancer, dins les seves capacitats, en els conflictes entre usuaris que no s’hagin pogut arreglar i les seves decisions sempre seran finals i sense possibilitat d’apel·lació. Si hagués accions irregulars el Banc deTemps de Lleida podrà sancionar els usuaris, des d’obligar-los a retornar el crèdit obtingut fins a l’expulsió de l’associació. El bon funcionament del Banc de Temps és basa en la confiança. L’usuari/a del BdT i la pròpia secretaria es comprometen a guardar la màxima confidencialitat, sobre les dades dels usuaris/es que formen part del Banc de Temps de Lleida. Tots els usuaris han de protegir la privacitat i confidencialitat dels altres usuaris. Un usuari pot arribar a ser expulsat de l’associació per aquest motiu. El Banc de Temps editarà un llistat en el que figurarà la relació de serveis disponibles per intercanviar. L’accés a aquest llistat es facilitarà a cada soci/a en el moment de formalitzar la seva inscripció. Periòdicament, serà actualitzat amb els nous serveis i es publicarà a la web. Aquest llistat tindrà la relació de les següents dades: nom, servei que s’ofereix, número de telèfon de contacte, correu electrònic de contacte, disponibilitat horària i el barri/poble del domicili. Les persones usuàries del Banc de Temps, cedeixen els drets sobre la seva imatge a la secretaria del Banc de Temps, per la utilització de fotografies realitzades en el transcurs de les trobades i/o reunions en butlletins, pàgines web, etc. El contingut de la informació personal dels usuaris és confidencial i no està permesa la seva difusió i utilització per altres fins que no siguin els propis del Banc de Temps. Cada usuari pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició. El soci/a del Banc de Temps pot donar-se de baixa en el moment en que vulgui, sempre que el seu compte no estigui en números negatius, adreçant-se a la secretaria del Banc de Temps de Lleida. La secretaria es compromet a informar de la seva baixa als altres socis/es del Banc de Temps. En cas que el seu compte estigui en números negatius se li proposarà una forma de posar-la a zero. La secretaria del Banc de Temps de Lleida es reserva el dret a afegir en el seu cas normes complementàries, informant de les novetats a tots els participants del Banc de Temps. Les persones inscrites en el Banc de Temps es comprometen a acceptar i complir aquestes normes de funcionament i l’incompliment de les mateixes podria ser causa d’expulsió.

[editar] Condiciones de participación

Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

[editar] Actividad

Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

[editar] Documentos

Esta sección necesita ser redactada. ¿Nos ayudas?

facebook.com/Bancdetempslleida/

[editar] Véase también

[editar] Referencias

[editar] Noticias relacionadas

[editar] Enlaces externos

v · d · e         Bancos de tiempo
España
(por CC.AA. y provincia)

Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga, Sevilla· Aragón (Huesca, Teruel, Zaragoza· Canarias (Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife· Cantabria · Castilla-La Mancha (Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo· Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, Zamora· Cataluña (Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona· Comunidad de Madrid · Comunidad Foral de Navarra · Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón, Valencia· Extremadura (Badajoz, Cáceres· Galicia (A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra· Islas Baleares · La Rioja · País Vasco (Álava, Gipuzkoa, Vizcaya· Principado de Asturias · Región de Murcia

Por país

Argentina · Brasil · Chile · Colombia · Costa Rica · El Salvador · España · Grecia · Guatemala · México · Nicaragua · Uruguay

Por orden alfabético
Cargando...

Véase también: Lista de baños públicos · Lista de centros sociales · Lista de comedores sociales · Lista de monedas sociales